Deze klanten gingen u voor
Accell, PostNL, APG, Basic Fit

Partnerships
PACCIFRS

Hoe stuurt u op een geïntegreerde manier uw onderneming zodat u relevant blijft in de markt en bestaansrecht behoudt in de keten? Hoe communiceert u dit naar uw stakeholders en omgeving?

Bel voor een inspirerend gesprek op (020) 420 67 73.

One stop shop:
Wij bieden we u alle kennis en kunde over verslaglegging onder één dak. Van advies en content creatie tot projectmanagement.   

Advies 1

Onze consultants adviseren u wat u nodig heeft om te komen tot een transparant geïntegreerd verantwoordingsdocument. De eerste stap is een goed gesprek met de directie om te bepalen waar u staat. Dit gesprek vormt de basis voor de ontwikkeling van een purpose en het waardecreatiemodel waarin alle aspecten van uw verhaal samenkomen: missie, visie, strategie, doelstellingen, KPI’s alsook de beoogde effecten en impact van uw kernactiviteiten. Via workshops en sessies met het management en onderzoek bij uw stakeholders halen we deze gegevens naar boven. Al bouwend aan het waardecreatiemodel wordt ook steeds duidelijker op welke thema’s u de positieve impact van uw bedrijfsactiviteiten wilt verhogen en op welke u deze wilt verminderen. Deze integrale benadering bevordert een duurzamere keten en transparantie over uw handelen. Door hierover te communiceren en te rapporteren, weten uw stakeholders waar u voor staat en kunnen uw medewerkers dit met trots uitdragen. Zo gaat de purpose die gekoppeld is aan de missie van uw onderneming leven.

Een geïntegreerd rapport is hét medium waarmee u de balans tussen financiële en niet-financiële aspecten van uw bedrijfsvoering kunt presenteren aan uw stakeholders. We helpen u nadenken over de beste vorm waarin u dat kunt doen richting uw stakeholders waardoor u zowel extern als intern draagvlak creëert. Als u onze aanpak volgt, voldoet u in vrijwel alle gevallen aan de eisen van nieuwe rapportagewetgeving (CSRD) of certificerende systemen zoals Ecovadis, MVO Prestatieladder alsook de Transparantiebenchmark.

ONS STAPPENPLAN IN HET ADVIESTRAJECT
Hieronder vindt u ons plan van aanpak waarin we stap voor stap het proces in onze dienstverlening beschrijven. Het kan zijn dat er diensten in staan van producten die u al heeft zoals een omschrijving van uw purpose en/of een waardecreatiemodel van uw organisatie. Indien dit het geval is, dan gaan we verder met de reeds aanwezige omschrijvingen en/of ingevulde modellen. 

Klik hier voor de toelichting op het stappenplan


Content creatie 2

Met onze aanpak geven we richting aan de gegevens die u nodig heeft voor een betrouwbare verantwoording. Samen met u zetten we de dataverzameling op met professionele partijen die op verschillende onderdelen gespecialiseerd zijn, zoals emissies. Vervolgens brengen we in beeld wat waardecreatie voor uw bedrijf inhoudt. Wat voegt u toe? Met welke intenties? Aspecten die bij uitstek vragen om een verhaal. Dit verhaal achter de cijfers krijgt maatschappelijke urgentie als het herkenbaar is voor uw stakeholders. We gebruiken hiervoor ons storytellingmodel dat een fundament biedt voor overtuigende verhalen, verhalen van binnenuit. Deze verhalen plaatsen we in een aantrekkelijke, unieke vormgeving conform uw huisstijl. Vervolgens vertalen we uw organisatiestrategie in een toegepast mediumonafhankelijk design dat uw organisatie en uw verhaal kracht bijzet en toegankelijk maakt. Voor ons is elk design uniek. Daarbij halen we het uiterste uit elk medium, zodat uw verantwoordingsverhaal over de gehele linie aantrekkelijk en aansprekend is. Omdat versterking van uw organisatie of merk, positionering en reputatie altijd ons uitgangspunt is. 


Communicatieplan 3

Hoe communicerer ik mijn verhaal over de positieve impact van mijn bedrijfsactiviteiten naar mijn stakeholders? Hoe krijg ik mijn stakeholders mee? Hoe betrek ik mijn medewerkers hierin? 
Als specialist in strategische communicatie kunnen wij u in dit proces begeleiden. Samen met u stellen we een communicatieplan op waarbij we allereerst alle medewerkers betrekken en meenemen zodat uw programma gedragen wordt en de missie doorleefd wordt. Dit kan o.a. via inspirende verhalen en testimonials van ambassadeurs. Als zij het verhaal over de ecologische en sociale waarde van uw bedrijf met trots kunnen uitdragen, dan starten we met de externe communicatie naar de stakeholders. Dit kan o.a. via een campagne die de impact van uw bedrijf op de maatschappij laat zien of een rapportage die uitnodigt om verder te lezen. Uiteindelijk gaat het erom dat het verhaal over de positieve impact van uw bedrijfsactiviteiten, eerlijk, helder en transparant wordt gecommuniceerd.


Verslaglegging 4

Kiest u voor een jaarverslag dan zijn we op de hoogte van de laatste online redactieplatforms, die kunnen worden gebruikt bij de productie van een jaarverslag. Door de juiste tools op uw organisatie aan te sluiten, is uw organisatie in staat het hele productieproces effectief en efficiënt in te richten. Het proces begint met een keuze voor de gewenste output: online jaarverslag, magazineversie, PDF on demand, jaarrekening, versies voor smartphones of tablets. Zo kunt u het gehele jaar deze content inzetten voor uw corporate communicatie zodat de brede waardecreatie van uw organisatie in alle communicatie zichtbaar is.

One stop shop
Wij bieden we u alle kennis en kunde over verslaglegging onder één dak. Van advies en content creatie tot projectmanagement.

Hoe ziet het proces van jaarverslaggeving eruit?

 1. We adviseren en begeleiden u aan de hand van ons stappenplan over de gewenste inhoud en vorm van uw jaarverslag.
 2. We verzamelen en ontwikkelen de content voor dit jaarverslag.
 3. We bepalen de uitingen voor uw jaarverslag, verzorgen de vormgeving en communiceren dit verslag via uw eigen en andere gewenste mediakanalen.
 4. We evalueren uw jaarverslag en stemmen dit af met uw stakeholders.

Welke positieve impact wil ik vergroten en welke negatieve impact wil ik verminderen? Welke maatregelen moet ik daarvoor nemen?
Uiteindelijk gaat het erom dat uw bedrijfsactiviteiten een positieve impact hebben op mens, milieu en maatschappij. Dit communiceren we via inspirerende verhalen, campagnes die de impact van uw bedrijf op de maatschappij laten zien en rapportages die uitnodigen om verder te lezen.

Scan 5

Wilt u ook de kansen benutten om uw onderneming duurzaam te profileren en uw organisatie voorbereiden op de CSRD-verplichtingen en daarop sturen?
De duurzaamheidsscan die we samen met Purpose Accounting Collective (PACC) hebben ontwikkeld, is dè manier om tot deze inzichten te komen. Door het stellen van de juiste vragen bieden we een compleet beeld van hoe uw onderneming er nù voor staat. Afhankelijk van het resultaat ontwikkelen we een communicatiestrategie waarin de purpose van uw onderneming leidend is. Indien gewenst ontwikkelen we een dashboard gebaseerd op de impactdoelen van de organisatie. Tevens helpen we bij het rapporteren en communiceren van deze impactdoelen naar al uw stakeholders.

IMPACT! magazine over brede waarde creatie

Ons doel is om samen met u de ‘bredere waarde’ van uw organisatie te ontdekken
Benieuwd? Laat uw gegevens achter en we sturen u de pdf van het volledige magazine toe.

  Accell Group Annual Reporting ’16-’22

  Accell Group zocht in Mattmo een partner die voor de productie van hun jaarverslagen diverse diensten bood: strategische consultancy, design en online publicatie van het jaarverslag, tekstschrijvers en vertalers NL/EN, corporate storytelling, overall projectmanagement en tooling.

  ONE STOP SHOPPING

  PostNL Jaarververslagen

  PostNL was op zoek naar een partner die alle kennis en kunde van jaarverslaggeving onder één dak heeft: strategisch advies, concept en design, een online redactie- en publicatietool voor de productie van een jaarverslag en de complete realisatie. Mattmo produceerde 5 jaar op rij het verslag voor PostNL. 

  ONE STOP SHOPPING

  ZIE MEER PROJECTEN

  18-10-2022

  Een CFO zou over waardecreatie moeten denken als een Chief Value Officer.  

  In het bedrijfsleven sijpelen de concepten integraal denken en duurzaamheidsverslaglegging langzaam maar zeker door. Zoiets klinkt prachtig en nobel, maar wordt niet altijd klakkeloos omarmd, laat staan direct geïmplementeerd. Toch...

  Lees verder

  18-10-2022

  Beter onderwijs en betere zorg: een tastbare vorm van waardecreatie

  Kwaliteit van koffie en kwaliteit van leven. Specialiteitskoffiebrander en -importeur Menno Simons is een ondernemer pur sang vol vernieuwende plannen en smakelijke verhalen. Met zijn branderij Bocca en handelshuis Trabocca...

  Lees verder

  PARTNERSHIPS

  Samenwerking betekent de versnelling van de transitie. Mattmo is actief in lokale en wereldwijde partnerships op het gebied van integrated reporting. 

  IFRS Foundation

  Mattmo is actief partner in het internationale netwerk van de IFRS Foundation. Als lid van de IFRS Sustainability Alliance maken we gebruik van het International Reporting Framework.
  lees meer

  Purpose Accounting Collective (PACC)

  Mattmo is een van de partners in het Purpose Accounting Collective (PACC), een collectief van dienstverleners met een complementair aanbod van diensten om integraal te verduurzamen.
  lees meer