Integrated Reporting Framework: balans tussen financiële en maatschappelijke doelstellingen

Mattmo is actief partner in het business netwerk van het Integrated Reporting Business Network van de Value Reporting Foundation. Als partner maken we gebruik van het International <IR> Framework. Waarom is dit interessant voor u? Vijf belangrijke standaardzetters (CDP, CDSB, GRI, IIRC en SASB) hebben zich verenigd in de ontwikkeling van een wereldwijde standaard op het gebied van corporate reporting. Het <IR> Framework gaat uit van het zichtbaar maken van waardecreatie die vooral voor investeerders relevant is: hoe u op basis van uw purpose en strategie waarde creëert. 

Wij ondersteunen de doelstellingen en de belofte van integrated reporting voor organisaties en onze mondiale samenleving op de lange termijn. Een bedrijfsleven dat haar activiteiten baseert op een balans tussen financiële en maatschappelijke doelstellingen en hun impact op de maatschappij via hun waardecreatiemodel zichtbaar en meetbaar maakt.

Hoe helpen we uw organisatie bij het definiëren en communiceren van uw waardecreatie in een geïntegreerd jaarverslag? Aangezien in het waardecreatiemodel de maatschappelijke urgentie besloten ligt, wordt het duidelijk wat uw onderneming drijft en verbindt met haar stakeholders en omgeving. Door de impact van uw bedrijfsvoering op economisch, ecologisch en sociaal niveau in kaart te brengen, kan u een gerichte koers uitzetten naar de toekomst en wordt uw onderneming positiever gepercipieerd door de stakeholders. 

Hoe ziet dit proces eruit in de vraagstukken en behoeften waarin we leven? Naast de behoeften in markten en maatschappij start Mattmo Creative het proces altijd bij de identiteit van uw organisatie. Wat is de strategie en koers om de belofte naar uw stakeholders in te kunnen vullen? Is deze transparant en duurzaam? Wekt dit vertrouwen? Wat is de ecologische en sociale waarde naast de economische waarde van uw bedrijf? Door uw stakeholders te involveren in een verhaal dat alle onbelichte waarden zichtbaar en voelbaar maakt, werkt u mee aan de juiste perceptie en reputatie van uw onderneming. 

Mattmo raakt uw stakeholders met een verhaal waar ze zich mee kunnen identificeren. Cijfers, onderzoeksrapporten en rationale argumenten worden verteld vanuit statements over bijvoorbeeld de veranderde wereld om ons heen waarin we voor grote uitdagingen staan zoals de voedseltransitie en de klimaatverandering. Door de SDG’s te koppelen aan de doelen van uw onderneming, brengt u de impact en het effect van uw bedrijfsvoering in beeld. Door dit verhaal te vertellen kan uw doelgroep zich verbinden, dit ook uit gaan dragen en werkt uw onderneming mee aan een duurzamere wereld. 

Meer weten of verkennen hoe we kunnen samenwerken?

Neem contact op met Tjerk de Wit via (06) 26 61 60 01 of tjerk@mattmo.nl.
Bellen naar ons kantoor kan uiteraard ook: (020) 420 67 73.