Waardecreatie communiceren in een geïntegreerd jaarverslag

Hoe kunnen organisaties hun waardecreatie definiëren in een geïntegreerd jaarverslag? Een geïntegreerd jaarverslag ofwel een integrated report is hét medium om uw duurzame ambities te etaleren en uw stakeholders te laten zien dat u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt. 

In het waardecreatie model van een organisatie ligt de maatschappelijke urgentie besloten en wordt duidelijk wat een organisatie drijft en hoe deze zich verbindt met haar stakeholders en omgeving. Door de impact van haar bedrijfsvoering op economisch, ecologisch en sociaal niveau in kaart te brengen, kan een organisatie een gerichte koers uitzetten naar de toekomst en wordt de onderneming positiever gepercipieerd door haar stakeholders.

Communicatie over waardecreatie
Hoe ziet het proces van het duiden en communiceren over de waardecreatie van een onderneming in een jaarverslag eruit? Matthijs Tammes, Mattmo: “We starten het proces altijd bij de purpose en identiteit van een organisatie. Wat is de strategie en koers om de belofte naar uw stakeholders in te kunnen vullen? Is deze transparant en duurzaam? Wekt dit vertrouwen? Wat is de ecologische en sociale waarde naast de economische waarde van een bedrijf? Zodra stakeholders worden geïnvolveerd in een verhaal dat alle onderbelichte (niet-financiële) waarden zichtbaar en voelbaar maakt, werkt dat mee aan de juiste perceptie en reputatie van een onderneming.”.

Stakeholders involveren
Stakeholders raken met een verhaal waar ze zich mee kunnen identificeren, levert een belangrijke bijdrage aan de positieve reputatie van de onderneming. Cijfers, onderzoeks-rapporten en rationele argumenten kunnen worden verteld vanuit statements over bijvoorbeeld de veranderde wereld om ons heen waarin we voor grote uitdagingen staan, zoals voedseltransitie en klimaatverandering. Door de SDG’s te koppelen aan de doelen van uw onderneming, wordt de impact en het effect van de bedrijfsvoering beter in beeld gebracht. Door dit verhaal te illustreren door middel van storytelling kan de doelgroep zich verbinden, dit ook uit gaan dragen en werkt de onderneming mee aan een duurzamere wereld. 

Integrated Thinking
Integrated reporting is een op integrated thinking gebaseerde manier van verslaglegging, die financiële en niet-financiële gegevens samenbrengt en integreert in één verslag. Het onderscheid zes kapitalen (financieel, geproduceerd, intellectueel, natuurlijk, sociaal & relationeel en menselijk kapitaal). Een geïntegreerd jaarverslag legt uit hoe een bedrijf met deze kapitalen waarde creëert of vernietigt. Zo moet een beter beeld ontstaan van de strategie van de onderneming, de risico’s, de impact die het bedrijf heeft op bijvoorbeeld de maatschappij of het milieu en de waardecreatie op de korte, middellange en lange termijn. Het resultaat is een holistisch beeld van het bedrijf. 

In november 2020 maakte het (IIRC) haar plannen om te fuseren met de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) tot een nieuwe organisatie, de Value Reporting Foundation bekend. De fusieplannen volgden kort op de aankondiging waarin 5 belangrijke standaardzetters (CDP, CDSB, GRI, IIRC en SASB) aangaven te willen samenwerken aan één wereldwijde standaard op het gebied van corporate reporting. 

Voordelen MKB
Voor veel MKB-bedrijven is het op papier zetten van het businessmodel en de strategie van toegevoegde waarde. Het Integrated reporting raamwerk kan daarbij een handvat zijn om inzicht te creëren in het eigen businessmodel proces van waardecreatie en identificatie van kansen en risico’s. Daarmee kan de kwaliteit van de besluitvorming verbeteren, en het lange termijn competitief voordeel worden versterkt door bijvoorbeeld een verbeterde reputatie en betere toegang tot financieringsmogelijkheden. En het kan het entrepeneurship en innovatievermogen van bedrijven versterken. 

Dit artikel is geschreven door Mattmo, partner van Purpose Accounting Collective (PACC). PACC biedt vanuit het collectief de kennis en expertise voor ondernemers die hun maatschappelijke impact willen verankeren in hun organisatie. Korte lijnen, snel schakelen en een gezamenlijke missie waarmee wij klanten beter integraal kunnen bedienen.