Het doel van de taxonomie is het voorkomen van greenwashing

‘For the Future of Farming’ is het motto van ForFarmers. Caroline Vogelzang, Director Investor Relations & Communications, zet zich voor de volle honderd procent in voor haar bedrijf en de veevoederindustrie. Speerpunten: een beter rendement, een hogere efficiëntie en een gezondere veestapel. Hoe heeft ForFarmers het ESG-beleid geregeld in een land waar het boerenbedrijf het steeds moeilijker krijgt?

Ze woont in Apeldoorn en werkt in Lochem, bij ForFarmers. Bijna zes jaar is Caroline Vogelzang Director Investor Relations & Communications voor deze organisatie. Na haar studie geschiedenis in Leiden bezocht ze business-school INSEAD en was onder meer werkzaam in het bankwezen, de uitgeefwereld en het vastgoed. ForFarmers is een internationaal opererende onderneming die uitgebreide voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. ‘For the Future of Farming’ is het motto: het bedrijf zet zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nu en in de toekomst een duurzame rol speelt in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie, dankzij maatwerk en Total Feed-oplossingen en een gerichte aanpak door gespecialiseerde professionals. Het beursgenoteerde ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De Europese marktleider, actief in Nederland, België, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk, is jaarlijks goed voor een afzet van circa tien miljoen ton diervoeders. De jaaromzet bedroeg in 2020 circa € 2,4 miljard. 

View from the air of a herd of cattle feeding in a grass field.

Hoe is de organisatie opgebouwd? De Raad van Bestuur kent drie leden en het executive team, waarvan de RvB ook deel uitmaakt, bestaat additioneel uit acht leden. Hierin hebben onder meer de landendirecteuren zitting. Het senior management, inclusief de RvB en het executive team, bestaat uit 55 mensen. Naast beursgenoteerde ondernemingen, met alle juridische eisen van dien, is ForFarmers de enige veevoeronderneming waarvan naast de financiële gegevens ook de vijf duurzaamheids-KPI’s door KPMG worden geaudit. 

Intern is ook een ambassadeursnetwerk duurzaamheid geformeerd, waarin medewerkers ideeën en initiatieven kunnen aandragen

ForFarmers is open en transparant over het HR-beleid. De organisatie streeft zeker naar diversificatie van haar personeelsbestand maar heeft te maken met de sector waarin zij actief is. Deze sector wordt gedomineerd door meer mannelijke dan vrouwelijke werknemers: grofweg is de verdeling tachtig/twintig. Het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van de medewerkers staat hoog in het vaandel. Vogelzang, die in haar loopbaan veel bedrijven heeft meegemaakt, benadrukt dat ForFarmers zich enorm inspant voor het trainen van mensen. Zo heeft het bedrijf interne academies. Als gevolg van covid-19 wordt steeds meer via webinars kennis uitgewisseld. Ook werden innovatieve projecten en processen gedeeld via presentaties en werden frontrunners met een award bekroond op het gebied van onder meer innovatie en duurzaamheid. Om het mentaal en fysiek welzijn op peil te houden organiseert ForFarmers onder meer wandel-, yoga- en fitnesschallenges.

Build to grow
‘Toen ForFarmers in 2016 naar de beurs ging prevaleerden financiële doelstellingen’, vertelt Vogelzang. ‘De KPI’s zijn echter in de laatste jaren gaan verschuiven. Met name het laatste jaar wordt ook door beleggers gevraagd naar de wijze waarop wij met duurzaamheid bezig zijn. Daarvoor was dit meer een exercitie buiten de institutionele beleggers om.’Afgelopen najaar presenteerde het bedrijf de strategie ‘Build to grow’, zowel in- als extern. Deze strategie bevat een groot aantal doelstellingen op het gebied van ecologie en duurzaamheid. Vogelzang: ‘Intern is ook een ambassadeursnetwerk duurzaamheid geformeerd, waarin medewerkers ideeën en initiatieven kunnen aandragen. Een voorbeeld hiervan is het inzaaien van gedeelten van akkers met bloemen ten bevordering van de biodiversiteit.’

ForFarmers is verbonden aan een sectorbreed initiatief om het belang van de sector, onder de vleugels van de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (NEVEDI) en de Europese evenknie FEFAC, tegenover de politiek en het brede publiek te benadrukken. Zo is de sector tegen ontbossing en voor gecertificeerde soja: men onderschrijft moratoria waardoor er geen soja uit ontboste gebieden wordt betrokken. ForFarmers neemt hierin ook stelling en communiceerde hierover onder meer in een reportage in het tv-programma Zembla.

Op sociaal vlak ondersteunt het bedrijf een groot aantal initiatieven die gelieerd zijn aan onderwijs op het gebied van agricultuur en innovatie en participeert in diverse projecten op gebied van alternatieve proteïnen waarmee onder meer het sojaverbruik kan worden verminderd. Belangrijk element in de discussie rond stikstof, soja en ontbossing is de achterban van ForFarmers: de boer, die momenteel volop in de schijnwerpers staat. ‘Deze kan gekenschetst worden als emotioneel, verbaal en assertief, maar is verre van uniform’, merkt Vogelzang op. ‘Immers, een pluimveehouder verschilt van een melkveehouder en is ook anders dan een varkenshouder.’

Het duurzaamheidsbeleid van ForFarmers draagt de titel ‘Going circular’. Een belangrijk criterium voor het bedrijf en de sector als geheel is het verminderen van stikstofuitstoot op het boerenerf (scope 3). Vogelzang: ‘Data voor wat betreft deze uitstoot zijn echter slechts in een van de vijf landen waar wij actief zijn, namelijk Nederland, beschikbaar. Daarnaast lopen die data altijd een jaar achter. Wat de meetbaarheid verder bemoeilijkt zijn definitieverschillen per land en/of wijzigingen in de tijd. Zo is het gebruik van reststromen lastig en eveneens de categorie non-edible: niet voor mensen verteerbare graanvliezen vallen hieronder, maar ook chocoladesnippers of kapotte speculaasstukjes. Doordat wat in een bepaalde categorie valt steeds wijzigt wordt het stellen van targets belemmerd.’

Transparantie en concurrentie
Hoge bomen vangen veel wind. Neem de keuze en inzet wat betreft de ESG-principes. Voor het beoordelen, meten vergelijken van de ESG-prestaties van bedrijven vertrouwen vermogensbeheerders en andere financiële instellingen steeds meer op ESG-ratingbureaus, die hiervoor soms ook kunstmatige intelligentie inzetten. Er is nog geen sectorbrede reeks gemeenschappelijke normen: elk ratingbureau hanteert eigen methodes en maatstaven om ESG- naleving bij bedrijven na te gaan. Vogelzang: ‘Het is begrijpelijk dat beursgenoteerde ondernemingen op dezelfde manier moeten rapporteren en aan dezelfde eisen moeten voldoen. Er komt echter nogal wat op ForFarmers af, gelet op de ontwikkelingen in standaarden en diversiteit aan ESG rating-methodieken.’

In een eigen vergelijkend onderzoek nam zij ratingbureaus onder loep op basis van hun uitvraag. Zoals: wat vraagt men op welke pijler, op basis van welk referentiekader en wat is hun onderliggende missie? Of waar ligt hun focus: meer op het sociale of environmental vlak?  Vogelzang ziet nu dat wetgeving meer contouren krijgt door onder meer de EU-taxonomievoor duurzame activiteiten: dit classificatiesysteem verduidelijkt in het kader van de Europese Green Deal welke investeringen ecologisch duurzaam zijn. Het doel van de taxonomie is het voorkomen van greenwashing en het helpen van beleggers bij het maken van groenere keuzes.

Het doel van de taxonomie is het voorkomen van greenwashing en het helpen van beleggers bij het maken van groenere keuzes

Roep om meer transparantie
Banken en investeerders dienen te rapporteren over hun investeringen en dat raakt het bedrijf, want deze partijen vragen om specifieke informatie. In het bestaande jaarverslag gaf Vogelzang ‘analoog’ met post-its aan waar op welk topic iets gezegd wordt over bepaalde investeringen en in hoeverre daar verdere verdieping op mogelijk is. Meer disclosure ligt echter best gevoelig omdat de concurrentie meekijkt. Meer transparantie kan tegen ForFarmers werken in de sector waar de onderneming als enige beursgenoteerd is. Op sociaal vlak riep haar onderzoek naar de rating-systematieken wel vraagtekens op. ‘Mede ingegeven door de ‘woke’ ontwikkelingen zie je vooral in de VS de roep om meer transparantie op gebied van inclusiviteit en rapportage op bijvoorbeeld seksuele geaardheid in het personeelsbestand’, zegt Vogelzang. ‘Maar dergelijke gegevens staan op gespannen voet met de privacywetgeving. No way dat ForFarmers hierop kan rapporteren.’

Met een klein team van vier mensen is de productie van een jaarverslag heel veel werk, zeker nu naast Integrated Reporting er ook ESG bij is gekomen. ‘Er is nog geen standaard voor ESG en wij worden vanuit meerdere partijen benaderd om input te geven’, vertelt ze. ‘Daarvoor wordt in bepaalde gevallen ook nog eens een vergoeding gevraagd. Met name betekent het veel extra werk, zoals het inkloppen van de jaarverslagen over meerdere jaren of het invullen van lange vragenlijsten, veelal op een gesloten platform. Dit staat op gespannen voet met de informatieplicht van beursgenoteerde ondernemingen. De praktijken, timing en methodieken van sommige rating agencies laten wel wat te wensen over.’

convergentie
Vogelzang juicht dan ook de op handen convergentie toe waar vanuit de International Financial Reporting Standards (IFRS; in Europa sinds 2005 de nieuwe boekhoudkundige standaard voor jaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven) via een International Sustainability Standards Board gewerkt wordt aan één wereldstandaard voor duurzaamheidrapportages.Niettemin zijn de inspanningen van ForFarmers niet onopgemerkt gebleven: het bedrijf eindigde dit jaar in de Transparatiebenchmark op een keurige veertigste plek.

IMPACT! magazine over brede waarde creatie

Ons doel is om samen met u de ‘bredere waarde’ van uw organisatie te ontdekken
Benieuwd? Laat uw gegevens achter en we sturen u de pdf van het volledige magazine toe.