Services

One stop shop: u heeft maar één partner nodig voor de productie van uw jaarverslag.

Consultancy

Voorheen publiceerden organisaties naast hun financiële verslag een separaat duurzaamheids- of MVO-verslag. Integrated Reporting combineert deze verslagen tot één verslag. Een geïntegreerd rapport is hét medium waarmee u de balans tussen de financiële en non-financiële aspecten van uw bedrijfsvoering kunt presenteren aan uw stakeholders. Onze consultants adviseren over integrated thinking en reportingen ondersteunen uw organisatie in de transitie naar integrale communicatie.     

Content

We brengen de visie over de brede waardecreatie en cultuur van uw organisatie in beeld. Twee aspecten die bij uitstek vragen om een verhaal. We vertellen dit verhaal achter de cijfers vanuit een maatschappelijke urgentie zodat uw stakeholders zich hiermee kunnen verbinden. Met ons storytelling model heeft u een kompas om authentieke verhalen vanuit uw organisatie samen te stellen en met impact te communiceren. We creëren hiermee een aanvulling op uw corporate story: verhalen van binnenuit. 
Vervolgens vertalen we uw organisatiestrategie in een toegepast mediumonafhankelijk design dat uw organisatie en uw verhaal kracht bijzet en toegankelijk maakt. Voor ons is elk design uniek. Daarbij halen we het uiterste uit elk medium, zodat uw verslag over de gehele linie aantrekkelijk en aansprekend is. Omdat versterking van uw organisatie of merk, positionering en reputatie altijd ons uitgangspunt is. 

Projectmanagement

Ervaren projectmanagers gidsen u in de uiteenlopende aspecten van de productie van het jaarverslag. Ze faciliteren het hele proces en managen de coördinatie en productie met de betrokken teams. Wij geloven in samenwerking en bundeling van krachten om te komen tot een optimaal resultaat. 

Tooling

Als koploper in de markt zijn we op de hoogte van de laatste online redactieplatforms. Door de juiste tools op uw organisatie aan te sluiten, is uw organisatie in staat het hele productieproces effectief en efficiënt in te richten. Het proces begint met een keuze voor de gewenste output: online jaarverslag, magazineversie, PDF on demand, jaarrekening, versies voor smartphones of tablets. Zo kunt u het gehele jaar deze content inzetten voor uw corporate communicatie zodat de brede waardecreatie van uw organisatie in alle communicatie zichtbaar is. 

Ook werken we graag met u samen aan al uw andere branding en communicatie. Ga met ons gesprek om te verkennen hoe we uw organisatie of merk duurzaam en krachtig kunnen helpen maken. 

Merkidentiteit: Ontwikkeling & Positionering

We inventariseren wat er is en in een strategische merksessie duiden we samen met u de uniciteit, strategie, ambitie, het pakket van producten en diensten, de propositie en communicatiestrategie van uw organisatie. Daarbij belichten we vanuit onze integrale aanpak de brede waardecreatie van uw organisatie. Zo wordt de impact en bijdrage van uw organisatie aan de Sustainable Development Goals zichtbaar en tastbaar. De uitkomsten van deze merksessie worden geanalyseerd en beschreven in een merkessentie waarin de merkbelofte van uw organisatie besloten ligt (de purpose, ofwel the bigger why) alsook in de kernwaarden van uw organisatie. Per kernwaarde duiden we de belofte naar de markt en het gedrag dat daarvoor nodig is. Dit alles resulteert in een brand story van uw organisatie. Door storytelling, zowel in tekst als in beeld, maken wij de boodschap en de impact tot een beleving: transparant en aansprekend voor uw doelgroepen. 

Communicatieadvies & Communicatieplan

We adviseren over de positionering van de organisatie of het merk en bepalen samen met u de communicatievisie en -stijl van uw organisatie. Op basis van o.a. deze beleidsaspecten schrijven we het (marketing)communicatieplan met de gewenste middelen en een mediakalender. Ook kunnen we een redactieplan van de gewenste middelen voor u verzorgen.

Visuele identiteit: Strategisch Design & Contentontwikkeling

De kracht van ons strategisch design zit in het vermogen uw identiteit of huisstijl te vertalen naar aansprekende en doeltreffende communicatie, een sterk design met een eigen, unieke uitstraling, tone of voice, gedrag en programmering. Wij ontwikkelen en ontwerpen huisstijlen en communicatiemiddelen altijd vanuit de strategische communicatiedoelen die u als klant wil behalen. Dit kunnen zowel economische als ecologische en sociale doelen zijn. 
Effectief communiceren, beweging voor elkaar krijgen en inspireren is de taak van onze contentmakers en designers om de strategische communicatiedoelen te behalen. Onze contentmakers en designers werken medium-onafhankelijk: welke media zijn het meest effectief om de gewenste doelen te behalen. Naast het verlenen van grafische services zoals foto-, film- en videoproducties, ontwikkelen we onder meer websites, sociale media formats, boeken en exposities. Ook de content nemen we voor onze rekening. Zo schrijven we zowel voor on- als offline media. Kortom, we kunnen het gehele ontwerpproces voor onze rekening nemen. 

Programma’s & Campagnes

We maken inspirerende, toegankelijke programma’s en campagnes voor verschillende klanten in diverse sectoren. Hiervoor ontwikkelen we creatieve concepten die impact hebben. Uiteraard nemen we bij de ontwikkeling en executie de laatste ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid en gedragsverandering mee. Zo beogen we maximale effectiviteit in het bereik van de gewenste doelgroepen en in het gewenste handelingsperspectief van deze doelgroep.