Services

One stop shop: u heeft maar één partner nodig voor de productie van uw jaarverslag.

Advies

Onze consultants adviseren over wat er nodig is om te komen tot een goed geïntegreerd verantwoordingsdocument. De eerste stap is een interview om te bepalen waar u staat en de ontwikkeling van een waardecreatiemodel van uw bedrijf. In dit model komen alle aspecten samen: missie, visie, strategie, doelstellingen, KPI’s alsook de beoogde effecten en impact van uw kernactiviteieiten.Via workshops en sessies met het management halen we deze gegevens naar boven en bepalen we samen met u op welke thema’s u de positieve impact van uw bedrijfsactiviteiten wilt verhogen en op welke u deze wilt verminderen. Deze integrale benadering bevordert een duurzamere keten en transparantie over uw handelen. Door hierover te rapporteren en communiceren, weten uw stakeholders waar u voor staat en kunnen uw medewerkers dit met trots uitdragen. Zo gaat de missie van uw onderneming leven.

Een geïntegreerd rapport is hét medium waarmee u de balans tussen financiële en non-financiële aspecten van uw bedrijfsvoering kunt presenteren aan uw stakeholders. We helpen u nadenken over de beste vorm waarin u dat kunt doen richting uw stakeholders waardoor u zowel extern als intern draagvlak creëert. Zo adviseren we hoe u het beste kunt rapporteren en welke stappen u kunt maken binnen certificeringen zoals de MVO Prestatieladder en duurzaamheidsrating-sytemen zoals EcoVadis en de Transparantiebenchmark.

Content creatie

Samen met u helpen we de dataverzameling op orde te brengen zodat u in beeld krijgt wat waardecreatie voor uw bedrijf inhoudt. Wat voegt u toe? Met welke intenties? Aspecten die bij uitstek vragen om een verhaal. Dit verhaal achter de cijfers krijgt maatschappelijke urgentie als het herkenbaar is voor uw stakeholders. We gebruiken hiervoor ons storytellingmodel dat een fundament biedt voor overtuigende verhalen, verhalen van binnenuit. Deze verhalen plaatsen we in een aantrekkelijke, unieke vormgeving conform uw huisstijl. Daarbij halen we het uiterste uit elk medium, zodat uw verhaal over de gehele linie aantrekkelijk is.Vervolgens vertalen we uw organisatiestrategie in een toegepast mediumonafhankelijk design dat uw organisatie en uw verhaal kracht bijzet en toegankelijk maakt. Voor ons is elk design uniek. Daarbij halen we het uiterste uit elk medium, zodat uw verslag over de gehele linie aantrekkelijk en aansprekend is. Omdat versterking van uw organisatie of merk, positionering en reputatie altijd ons uitgangspunt is. 

Communicatieplan

Hoe communicerer ik mijn verhaal over de positieve impact van mijn bedrijfsactiviteiten naar mijn stakeholders? Hoe krijg ik mijn stakeholders mee? Hoe betrek ik mijn medewerkers hierin? 
Als specialist in strategische communicatie kunnen wij u in dit proces begeleiden. Samen met u stellen we een communicatieplan op waarbij we allereerst alle medewerkers betrekken en meenemen zodat uw programma gedragen wordt en de missie doorleefd wordt. Dit kan o.a. via inspirende verhalen en testimonials van ambassadeurs. Als zij het verhaal over de ecologische en sociale waarde van uw bedrijf met trots kunnen uitdragen, dan starten we met de externe communicatie naar de stakeholders. Dit kan o.a. via een campagne die de impact van uw bedrijf op de maatschappij laat zien of een rapportage die uitnodigt om verder te lezen. Uiteindelijk gaat het erom dat het verhaal over de positieve impact van uw bedrijfsactiviteiten, eerlijk, helder en transparant wordt gecommuniceerd.

Verslaglegging

Kiest u voor een jaarverslag dan zijn we op de hoogte van de laatste online redactieplatforms, die kunnen worden gebruikt bij de productie van een jaarverslag. Door de juiste tools op uw organisatie aan te sluiten, is uw organisatie in staat het hele productieproces effectief en efficiënt in te richten. Het proces begint met een keuze voor de gewenste output: online jaarverslag, magazineversie, PDF on demand, jaarrekening, versies voor smartphones of tablets. Zo kunt u het gehele jaar deze content inzetten voor uw corporate communicatie zodat de brede waardecreatie van uw organisatie in alle communicatie zichtbaar is.

ONS STAPPENPLAN IN HET ADVIESTRAJECT

Intake & Interview directie: Waar staan we?
De eerste stap bij de ontwikkeling van een duurzaamheidsstrategie, is bepalen waar uw organisatie staat. We starten met een interview met de directie. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: Wat doet u? Waar wilt u naar toe? Wat is uw strategie? Wat is de impact hiervan? Hoe ver staat u daarmee? Waar loopt u tegenaan? Wat zijn de kansen en risico’s? Vervolgens kunnen we bepalen waar u staat, over welke niet-financiële prestaties u verantwoording wilt of moet afleggen en  een stappenplan om dat te realiseren.

Purpose workshop: Wat is ons bestaansrecht?
Vervolgens formeren we een werkgroep met sleutelpersonen uit uw organisatie en samen met deze werkgroep onderzoeken we de purpose ofwel het hogere doel van uw organisatie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: Wat is het bestaansrecht van uw organisatie en op welk kompas vaart u? Wat is de output van uw kernactiviteiten en wat zijn de effecten daarvan (outcome)? Bent u daar tevreden mee in het licht van de impact die u wilt maken? Wat vinden uw stakeholders belangrijk?

Maturaliteitsworkshop: Doen we de juiste dingen?
Nadat de purpose is gedefinieerd, maken we samen met de werkgroep een opzet van het waardecreatiemodel van uw organisatie. Deze strategische tool helpt u om het waardecreatieproces van uw organisatie helder te beschrijven en te visualiseren. In het waardecreatiemodel komen alle aspecten samen: missie, visie, strategie, doelstellingen, mogelijk al de KPI’s  alsook de beoogde effecten en impact van uw kernactiviteiten. Samen met de werkgroep halen we deze gegevens naar boven en inventariseren we via een intern onderzoek op welke materiële onderwerpen u de positieve impact van uw bedrijfsactiviteiten wilt verhogen en op welke thema’s u deze wilt of moet verminderen. Ofwel: ligt uw focus op de juiste dingen?

Externe validatie materiële topics: Wat verwachten onze stakeholders?
Het management prioriteert de meest belangrijke materiële thema’s die we vervolgens voorleggen aan uw belangrijkste stakeholders. Dit kan via een enquête en diepte interviews of een stakeholdersarena waarin Mattmo de geïdentificeerde materiële topics toetst. De stakeholders krijgen de onderwerpen voorgelegd en geven hun feedback. 

Formuleren duurzaamheidstrategie: Waarop sturen we?
Naar aanleiding van de feedback van de stakeholders, formuleert de werkgroep de integrale strategie op hoofdlijnen. In een workshop wordt deze gepresenteerd aan Mattmo die deze ‘challenged’ en verder aanscherpt. Op basis van de resultaten uit de workshop wordt de duurzaamheidsstrategie verwoord en geduid in een verhaal- en beeldlijn die aansluit bij de geïdentificeerde stakeholders.

Meten & Feedback: Doen we de dingen goed?
Om te weten of u de goede kant opgaat met de gekozen strategie, is het van belang aan de hoofdthema’s meetbare doelstellingen en kengetallen toe te voegen. Dit kunnen we doen in een workshop met de belangrijkste onderwerpeigenaren, of in deeltrajecten. Meting, borging, proces, verantwoordelijkheden en automatisering maar ook de ‘gaps’ en de wijze waarop deze worden geadresseerd, worden vastgelegd. Vervolgens wordt een stappenplan voor vastlegging, meting en rapportage opgesteld.

Rapportage & Communicatie: Wat en hoe communiceren we?
Een geïntegreerd rapport is hét medium waarmee u de balans tussen financiële en niet-financiële aspecten van uw bedrijfsvoering kunt presenteren aan uw stakeholders. We helpen u nadenken over de beste vorm waarin u dat kunt doen richting uw stakeholders waardoor u zowel extern als intern draagvlak creëert. Als u de voorgaande stappen in het traject volgt, voldoet u in vrijwel alle gevallen aan de eisen van nieuwe rapportagewetgeving (CSRD) of certificerende systemen zoals Ecovadis, MVO Prestatieladder en ook de Transparantiebenchmark.

Ook werken we graag met u samen aan al uw andere branding en communicatie. Ga met ons gesprek om te verkennen hoe we uw organisatie of merk duurzaam en krachtig kunnen helpen maken. 

Merkidentiteit: Ontwikkeling & Positionering

We inventariseren wat er is en in een strategische merksessie duiden we samen met u de uniciteit, strategie, ambitie, het pakket van producten en diensten, de propositie en communicatiestrategie van uw organisatie. Daarbij belichten we vanuit onze integrale aanpak de brede waardecreatie van uw organisatie. Zo wordt de impact en bijdrage van uw organisatie aan de Sustainable Development Goals zichtbaar en tastbaar. De uitkomsten van deze merksessie worden geanalyseerd en beschreven in een merkessentie waarin de merkbelofte van uw organisatie besloten ligt (de purpose, ofwel the bigger why) alsook in de kernwaarden van uw organisatie. Per kernwaarde duiden we de belofte naar de markt en het gedrag dat daarvoor nodig is. Dit alles resulteert in een brand story van uw organisatie. Door storytelling, zowel in tekst als in beeld, maken wij de boodschap en de impact tot een beleving: transparant en aansprekend voor uw doelgroepen. 

Communicatieadvies & Communicatieplan

We adviseren over de positionering van de organisatie of het merk en bepalen samen met u de communicatievisie en -stijl van uw organisatie. Op basis van o.a. deze beleidsaspecten schrijven we het (marketing)communicatieplan met de gewenste middelen en een mediakalender. Ook kunnen we een redactieplan van de gewenste middelen voor u verzorgen.

Visuele identiteit: Strategisch Design & Contentontwikkeling

De kracht van ons strategisch design zit in het vermogen uw identiteit of huisstijl te vertalen naar aansprekende en doeltreffende communicatie, een sterk design met een eigen, unieke uitstraling, tone of voice, gedrag en programmering. Wij ontwikkelen en ontwerpen huisstijlen en communicatiemiddelen altijd vanuit de strategische communicatiedoelen die u als klant wil behalen. Dit kunnen zowel economische als ecologische en sociale doelen zijn. 
Effectief communiceren, beweging voor elkaar krijgen en inspireren is de taak van onze contentmakers en designers om de strategische communicatiedoelen te behalen. Onze contentmakers en designers werken medium-onafhankelijk: welke media zijn het meest effectief om de gewenste doelen te behalen. Naast het verlenen van grafische services zoals foto-, film- en videoproducties, ontwikkelen we onder meer websites, sociale media formats, boeken en exposities. Ook de content nemen we voor onze rekening. Zo schrijven we zowel voor on- als offline media. Kortom, we kunnen het gehele ontwerpproces voor onze rekening nemen. 

Programma’s & Campagnes

We maken inspirerende, toegankelijke programma’s en campagnes voor verschillende klanten in diverse sectoren. Hiervoor ontwikkelen we creatieve concepten die impact hebben. Uiteraard nemen we bij de ontwikkeling en executie de laatste ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid en gedragsverandering mee. Zo beogen we maximale effectiviteit in het bereik van de gewenste doelgroepen en in het gewenste handelingsperspectief van deze doelgroep.